Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của Điện Máy MeKong. Chính sách bảo mật thông tin này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào website https://dienmaymekong.com hoặc các kênh liên quan khác.

1. Thu thập thông tin cá nhân

- Khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng, gửi phản hồi hoặc liên hệ với chúng tôi qua website hoặc các kênh liên quan khác, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán và các thông tin khác liên quan.

- Khi bạn truy cập vào website của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin tự động như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập, lịch sử truy cập và các thông tin khác về hành vi của bạn trên website.

- Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn từ các nguồn bên thứ ba như các đối tác kinh doanh, các nhà cung cấp dịch vụ hoặc các mạng xã hội khi bạn đồng ý chia sẻ với chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

- Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý đơn hàng, giao hàng, thanh toán và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng cho bạn.

- Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn các thông tin quảng cáo, khuyến mãi, tin tức và các nội dung liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Điện Máy MeKong, nếu bạn đồng ý nhận.

- Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng dịch vụ, nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và phát triển sản phẩm mới.

- Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để bảo vệ quyền lợi và an toàn của Điện Máy MeKong, khách hàng và bên thứ ba, tuân thủ các quy định pháp luật và giải quyết các tranh chấp.

3. Tiết lộ thông tin cá nhân

- Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi được phép theo quy định pháp luật.

- Các bên thứ ba có thể bao gồm:

- Các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ hoặc các tổ chức hợp tác với Điện Máy MeKong để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn.

- Các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế hoặc các bên có thẩm quyền khi có yêu cầu hợp pháp hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi và an toàn của Điện Máy MeKong, khách hàng và bên thứ ba.

- Các bên liên quan trong trường hợp Điện Máy MeKong tham gia vào một giao dịch kinh doanh như sáp nhập, mua bán hoặc chuyển nhượng.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

- Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết cho mục đích đã nêu hoặc theo quy định pháp luật.

- Bạn có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình khi sử dụng website của Điện Máy MeKong. Bạn không nên chia sẻ thông tin này cho bất kỳ ai và nên đăng xuất khỏi tài khoản khi không sử dụng website.

- Website của Điện Máy MeKong có thể chứa các liên kết đến các website khác. Chính sách bảo mật thông tin này không áp dụng cho các website đó. Bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật thông tin của các website đó trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho họ.

5. Quyền của bạn

- Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa hoặc rút lại sự đồng ý về việc sử dụng thông tin cá nhân của mình theo quy định pháp luật.

- Bạn có quyền từ chối nhận các thông tin quảng cáo, khuyến mãi hoặc các nội dung liên quan từ Điện Máy MeKong bằng cách nhấn vào liên kết hủy đăng ký ở cuối mỗi email hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: sieuthidienmaymekong@gmail.com

- Bạn có quyền khiếu nại hoặc góp ý về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0913.913.925

6. Thay đổi chính sách bảo mật thông tin

- Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật thông tin này theo thời gian để phù hợp với các yêu cầu kinh doanh hoặc pháp luật. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ công bố rõ ràng trên website của Điện Máy MeKong và/hoặc thông báo cho bạn qua email. Bạn nên kiểm tra website thường xuyên để cập nhật các thay đổi mới nhất.

7. Liên hệ

- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật thông tin này hoặc việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0913.913.925